Logistika Europoje

Logistika Europoje

Logistika Europoje

Dažnai susiduriate su problema kaip gabenti krovinius Europoje? Logistikos paslaugos Europoje yra išvystytos labai plačiai, begalę šios paslaugos teikėjų galite rasti tiek pačioje Lietuvoje, tiek kaimyninėse šalyse, tačiau dauguma rinkos žaidėjų yra didelę patirtį turinčios įmonės, kurios krovinius gabena didėlėmis kainomis. Kodėl yra susidariusi problema, galima atsakyti tik peržvelgus situaciją visoje logistikos rinkoje, nes reikia įvertinti ir kiekvienos logistikos įmonės investicijas į šį sektorių. Kadangi, logistikos paplitimo paslaugos išsivysčiusiose visose pasaulio šalyse, visų pirma reikia atkreipti dėmesį, jog jos yra susietos su ekonominio gerbūvio priežastimis.

Įvairiausių gaminių gamybos apimčių didėjimas ir vidinių nacionalinių bei pasaulio ūkinių ryšių plėtra skatina didinti apyvartos išlaidas, taigi verslininkai sukoncentruoja dėmesį ties išlaidų mažinimu, tai ypatingai jaučiasi logistikoje, kai kroviniai yra gabename koncentruotai, išnaudojant visą priekabų tūrį, bei kiek įmanoma sumažinant kainą, kuri ir taip yra nemaža. Taip pat suintensyvėjo kai kurių pavienių prekių judėjimo optimizavimo darbai. Pradėtos spręsti sandėlių išdėstymo, optimaliausios prekių partijų dydžio tiekimo, geriausių gabenimo maršrutų ir kitos problemos apie kurias anksčiau net nebuvo pagalvota. Tačiau norint suprasti vis sudėtingėjantį prekių srautų judėjimą bei minimalizuoti išlaidas logistikai, reikia pašalinti įvairiausius veiksnius trukdančius mažiausiais kaštais sureguliuoti tarptautinį prekių judėjimą.

Logistikos įmonių plėtrą pasaulyje ir Europoje lemia rinkos dalyvių noras optimizuoti prekių gabenimą atitikti kokybės reikalavimus užsienio šalyse, bei diegiant įvairias kompiuterines technologijas supaprastinti užsakymų sekimą bei priežiūrą. Tai ir yra priežastys, kurios neleidžia bendrovėms užsiimančioms logistika Europoje mažinti kainų, nes jas sumažinus sumažėtų ne tik kaina, tačiau ir inovacijos šiame sektoriuje, bei atsirastų problemų dėl teikiamų paslaugų kokybės. Todėl reikia atkreipti dėmesį į tai, jog šios svarbios priežastys, neturi būti užmirštos ir klientai dėl to neturėtų skųstis, nes juos pasiekiančios paslaugos taptų daug prastesnės. Aišku, augant logistikos įmonių skaičiui, rinka taip pat yra pasiruošusi mažinti kainas, nenorėdama užleisti vietos naujiems žaidėjams.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*